Efter 22 år i Uppsala är det nu dags att
avsluta mitt arbete här och gå i pension.

Verksamheten i abc Kiropraktor upphör
den 28 juni 2019.

Tack för förtroendet under dessa år!

/ Gunhild Nilsson